Anasayfa » Bilgi Kütüphanesi

Varlık Fonu Nedir, Varlık Fonu Ne Demek

30 Aralık 2018
reklamlar

Varlık Fonu Nedir, Varlık Fonu Ne Demek. Varlık Fonu ile neler yapılabilir. Varlık fonundan kimler faydalanabiliyor. İşte bu konuyla ilgili olarak detayları aşağıda açıkladık. Buyurun inceleyin..

Varlık Fonu Nedir

Varlık Fonu nedir sualine şu kısa yanıtı vermek mümkündür: varlık fonu, ülkemize tasarruf ve yatırımların süratlenmesini, bu yolla ekonomik kalkınmanın ve büyümenin yolunun açılmasını sağlamak emeli ile kurulan bir fondur.

Varlık fonu, 2016 seneninde çıkarılan Türkiye Varlık Fonu Idaresi Anonim Şirketinin Kurulması ile Kimi Kanunlarda Farklılık Yapılmasına Değin Yasa ile heyetmiştir.  Bu kanunda varlık fonunun tesis emeli ve kapsamı şöyle açıklanmıştır:

Sermaye pazarı araçlarında çeşitlilik yaratmak ve derinlik kazandırmak Resmi kuruluşlara ilişkin ülkedeki varlıkları ekonomik düzenin içersinde almak Ülke dışından kaynak temin etmek Stratejik yatırımlara ve büyük ölçekli projelere iştirak etmek. Bu şekilde Varlık Fonu’nun, Kanal İstanbul, üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, yeni otoyollar ve nükleer santraller gibi dev projelere, kamu borcunu yükseltmeden finansman sağlaması hedeflenmektedir.

Bir ölçüde bu fon eşliğinde bankacılık düzeneğinin finans sektörü üzerindeki tesiri düşürülmüş olacaktır.
Bu gaye ile Varlık Fonu’nun ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde finans piyasalarını dengeleyici bir rol üstlenmesi de amaçlanmıştır. Yani Varlık Fonu nedir diye sorulduğunda, finansal sistemimizde temelli bir değişim yaşandığı özetlenebilir.

Varlık Fonu Ne Demek 

Şimdi Varlık Fonu ne demek sualine cevaben biraz henüz derinleşelim. Söz hususu yasanın yürürlüğe girmesi ile kamu varlıkları ve fonlarının bütün, kurulan Türkiye Varlık Fonu idarenine devredilmiştir.

Varlık Fonu, Başbakanlığa bağımlı olan ve profesyonel idare ilkelerine göre yönetilen bir fondur.
Bu fon devredilen kaynağı, stratejik yatırım planında izah eden amaçlar tarafında ve likidite, yatırım, riziko ve kazanç tercihlerini de öneme alarak değerlendirecektir.

Bu çalışma kapsamında şu kabul edilen faaliyetleri yapacaktır:
Yerli ve ecnebi şirketlerin paylarının alım satımı Yerli ve ecnebi ihraççılara ilişkin payların ve borçlanma araçlarının alım satımı Kıymetli madenler ve emtiaya dayalı olarak ihraç edilen anapara pazarı araçlarının alım satımı Fon katılma paylarının, türev araçlarının, kira sertifikalarının ve gayrimenkul sertifikalarının alım satımı
Özel geliştirilmiş ecnebi yatırım araçlarının alım satımı Diğer finansal araçların alım satımını

Bu faaliyetler içersinde ihtiyaç duyulan olan kaynak ise şöyle sağlanmıştır:

Özelleştirme kapsamında olan ve Varlık Fonu’na devredilmesine hüküm verilen tesis ve varlıklar
Özelleştirme Fonu’ndan devredilmesine hüküm verilen nakit fazlalık Bakanlar Heyeti doğrulusunda Varlık Fonu’na devredilmesine hüküm verilen gereksinim çoğu gelir, kaynak ve varlıklar Varlık Fonu doğrulusunda yerli ve ecnebi anapara ve para piyasalarından sahip olunan yasal tertip etmeler kapsamında destur ve onay gerekmeden sağlanan finansman ve kaynaklar Para ve anapara piyasaları dışında farklı şekilde sağlanan finansman ve kaynaklar
Kuruluş kanununa göre Varlık Fonu idare heyeti minimum beş şahıstan oluşmak zorundadır.

Varlık Fonu başkanı, azaları ve genel müdür Başbakan doğrulusunda atanır. Varlık Fonu’nun faaliyetlerine başlaması içersinde, evvel üç senelik bir stratjik tasari hazırlanması ve bunun Bakanlar Heyeti doğrulusunda onaylanması gereklidir. Statejik tasari hem Varlık Fonu’nun ana şirketini, hem bağlı firmaları hatta Varlık Fonu içeriğinde kurulacak alt fonları kapsamak zorundadır.
Varlık Fonu Nedir, Varlık Fonu Ne Demek yazısına ait etiketler :


Yorum Yaz!Uyarı
Lütfen kuralları okumadan yorum yapmayınız.. uyarı

Lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurarak yorum gönderin...

Bu etiketleri kullanabilirsiniz:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>