Anasayfa » Bilgi Kütüphanesi

Toprak Nedir, Toprak Oluşumu ve Toprakların Sınırlandırılması

30 Aralık 2018
reklamlar

Kayalar dış kuvvetlerin tesiriyle zaman içinde ufalanıp dağılırlar. Bu olaya kayaların çözülmesi adı verilir. Taşların çözülmesinde, Taşların cinsi, havadaki gazlar, su, hararet farkı ve organizmalar başlıca etkenlerdir. Taşların halledilmesi iki şekilde oluşur.

Fiziksel Çözülme Nasıl Gerçekleşir?

Kayaların kimyevi bileşimine herhangi bir değişme olmadan fiziksel olarak parçalanması olayıdır.
Mekanik parçalanmada en büyük tesir günlük hararet farkıdır.

Gündüz ısınıp genleşen kayalar gece sıcaklığın düşmesiyle sıkışık daralırlar. Böylece taşlarda çatlamalar ve parçalanmalar meydana gelir. Fiziksel çözülme günlük hararet farkının çok bulunduğu çöl, karasal, step, tundra iklimlerinin tesir alanlarında sıklıkla görülür.

Ayrıca yüksek dağlık alanlarda gündüz eriyen kar ve buz suları taşların çatlaklarına sızarak gece donar, hacim genişlemesi neticesi taşlar parçalanır. Bunun dışında taşların boşluklarına giren nebat kökleri zaman içinde kalınlaşarak taşları mekanik yolla parçalar.

Kimyasal Çözülme Nasıl Gerçekleşir?

Taşların, kimyevi yapılarının nem ve sıcaklığın tesiri ile değişmesidir.
Sıcaklığın yüksek olması kimyevi çözünmeyi basitleştirir. Kimyasal çözünme, sıcaklığın ve yağışın çok bulunduğu, Ekvatoral abu hava, muson abu havası, savan abu havası ve ılıman okyanus ikliminin tesirli bulunduğu yerlerde sık görülür.

Toprak oluşumu ve çeşitleri:

Toprağın ana merkezi taştır. Taşların fiziksel ve kimyevi halledilmesi neticesi meydana gelen parçaların arasına nebat ve hayvan kalıntılarının karışmasıyla toprak meydana gelir. Toprak, içinde muhtelif mineraller, işlek organizmalar, organik maddeler, hava ve su sahip olan bir örtüdür. Aşağıdaki grafikten de anlayacağınız üzere oranları belirtildiği gibi bir toprak kütlesinin tahminen % 45’i mineral, % 25’i hava, % 25’i su ve % 5’i organik maddelerden oluşmaktadır.

İklim Nedir?

abuhava tiplerine göre değişik özellikte topraklar meydana gelir. Bu topraklara klimatik topraklar adı verilir. Toprak üstünde tesirli olan ana abuhava personeli hararet ve yağıştır.

Bu iki etmen fizikselve kimyevi çözünmeyi, nebat örtüsünün yetişmesini bundan dolayı organik maddelerin parçalanması ve topraktaki işlek yaşamın aktivitesini etkiler.

Sıcaklık ve yağışın çok bulunduğu ekvatoral ve nemli tropikal bölgelerde aşırı çözünme hadiseleri ve oksitlenme neticesi kalın ve kırmızı renkli topraklar (lateritler) meydana gelir.

Bitki Örtüsü Nedir?

Toprağın oluşmasında tesirli olan faktörlerden bir tanesi de nebat örtüsüdür. Toprak yüzeyine düşen dal, yaprak ve yemişlerden meydana gelen nebat kalıntıları mikroorganizmalar doğrulusunda parçalanarak humusa dönüşmektedir. Ayrıca nebat köklerinden çıkan asitlerle kayacın halledilmesi hızlanmaktadır.
Bitki örtüsü ayrı olarak toprağın aşınmasını engel olur. Bitki örtüsünün bulunmadığı ya da sıska bulunduğu eğimli yerlerde aşınma hasebiyle toprak tabakası incedir.
Toprak Nedir, Toprak Oluşumu ve Toprakların Sınırlandırılması yazısına ait etiketler :


Yorum Yaz!Uyarı
Lütfen kuralları okumadan yorum yapmayınız.. uyarı

Lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurarak yorum gönderin...

Bu etiketleri kullanabilirsiniz:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>