Anasayfa » Eğitim - Öğretim

Beden eğitiminin tanımı nedir?

13 Aralık 2011
reklamlar

Beden eğitiminin tanımı nedir? Neden okullar da beden eğitimi veriliyor? Beden eğitiminin insan hayatına olumlu etkileri nelerdir? Beden dersleri hakkında daha fazla bilinmesi gerekenler ve ayrıntıları açıkladık. Buyrun inceleyebilirsiniz..

Beden eğitimi insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında büyük rol oynar. Spor beden eğitimi faaliyetlerini özelleştirerek çeşitli branşlarda somutlaşmış üst düzeyde yapıldığında fizyolojik psikolojik estetik teknik özellikleri gerekli kılan yarışmaya dayalı ve katı kurallarla çevrili bir tekinliktir.

Spor başarıyı genişletme ve yarışmada üstün gelme amacını içerir. Bunun için bedensel açıdan daha yetenekli olanların seçilmesi ve seçilenlerin sürekli ve yoğun bir eğitimle yetiştirilmeleri gerekir. Spor gerçek anlamda başarı gücünün artırılması ve kişisel açıdan en yüksek noktaya çıkarılması yolunda gösterilen yoğun çabadır.

Sporun Önemi

1.İyi bir moral ölçüleri içerisinde gelişmiş kemik kas yapısı ve iyi bir duruş alışkanlıkları kazandırır.

2.Kültürel zevk duyarlılık sağlar.

3.Serbest zamanları değerlendirme davranış ve becerileri kazandırır.

Toplumsal Yönden Sporun Önemi

1.Yeni bir gün ve faaliyete istekli ve kuvvetli başlamayı sağlar.

2.Toplumsal sorumluluğu geliştirir.

3.Kendini kontrol etmeyi başkalarına kurallara saygıyı öğretir.

4.Ölçülü ve planlı bir şekilde çalışmayı ve dinlenmeyi öğretir.

5.Birlikte olma birlikte iş yapma ve bireyin toplumda kendisini belirlemesine olanak verir.

1-Beden Eğitimi Nedir ?

Beden Eğitimi, bireyin fiziksel aktiviteler aracılıyla, psikomotor, bilişsel ve toplumsal alanda gelişimine katkıda bulunan bir süreçtir.

İnsanın, toplum kurallarına uygun olarak yaşaması, birbiriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması, zeki, ruhsal ve fiziksel yapı itibariyle sağlıklı olmasıyla bağlantılıdır.

Beden Eğitimi, insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında büyük bir rol oynar. Kısaca beden eğitimi, bireyin beden sağlığını, ruh sağlığını, beden becerilerini geliştirmeye yönelik, gerektiğinde çevresel koşullara ve katılımcıların özelliklerine göre değiştirilebilen esnek kurallı oyuna, jimnastiğe, spora dönül alıştırma ve çalışmaların tümünü kapsayan geniş tabanlı bir etkinliktir.

Beden eğitimi, bireyin, büyüme gelişme davranışlarını sağlayan güçlü bir eğitim alanıdır.
Beden eğitimi, bireyin beden ve ruh sağlığının gelişmesi için yapılan hareketlerin bütünüdür.

2-Spor Nedir ?

Spor, resmi kurallara bağlı ve birbirleriyle rekabet halinde olan bireyler tarafından yapılan(oynanan) fiziksel aktiviteler bütünüdür.
Spor, beden eğitimi faaliyetlerini özelleştirerek çeşitli branşlarda somutlaşmış, üst düzeyde yapıldığında fizyolojik, psikolojik, esdetik, teknik özellikleri gerekli kılan yarışmaya dayalı ve katı kurallarla çevrili bir etkinliktir.
Görünürdeki en çarpıcı amacı (beden eğitimi ile taşıdığı eş amaçlar dışında) yarışmak ve kazanmaktır.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNİN GENEL AMAÇLARI

1.ATATÜRK’ ün ve düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda söyledikleri sözleri açıklayabilme.

2.Bütün organ ve sistemlerini seviyesine uygun olarak güçlendirebilme ve geliştirebilme.

3.Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme.

4.iyi duruş alışkanlığı edinebilme.

5.beden eğitimi ve spor ile ilgili temel bilgi , beceri, tavır ve alışkanlıklar edinme.

6.Ritm ve müzik eşliğinde hareketler yapabilme.

7.halk oyunlarımızla ilgili bilgi ve beceriler edinme ve bunları uygulamaya istekli olabilme.

8.milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrayabilme, törenlere katılmaya istekli olabilme.

9.beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak serbest zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olabilme.

10. emel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilme.

11. tabiatı sevme, temiz hava ve güneşten faydalanabilme.

12. işbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinebilme.

13. Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapma.

14. Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme.

15. Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlığın karşısında olabilme.

16. Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıklar kazanma.

17. Kamu kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilme.

18. Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gereği gibi kullanabilme.
Beden eğitiminin tanımı nedir? yazısına ait etiketler :


Yorum Yaz!Uyarı
Lütfen kuralları okumadan yorum yapmayınız.. uyarı

Lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurarak yorum gönderin...

Bu etiketleri kullanabilirsiniz:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>