Anasayfa » Eğitim - Öğretim

Atatürk’ün Çağdaşlaşma Yolunda Yapmış Olduğu Çalışmalar

15 Mart 2012
reklamlar

Atatürk’ün Çağdaşlaşma Yolunda Yapmış Olduğu Çalışmalar Nelerdir? Atatürk çağdaşlaşma dönemimde ne gibi yenilikler getirmiştir. Ülkemizin ferahlı ve rahatlığı açısında neler değişmiştir.

Bu konulara sizler için aşağıda yer vermiş bulunmaktayız buradan detaylara hemen göz atmaya başlayabilirsiniz. Herkese iyi dersler dileriz.

Atatürk’ün Çağdaşlaşma Yolunda Yapmış Olduğu Katkıları Hakkında Bilgiler:

Siyasal Alanda Yapılanlar
Saltanatın Kaldırılması (l Kasım 1922)

20 Ocak 1921 Anayasasında “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir,” denilmiştir, saltanat resmen ortadan kaldırılmıştır.

Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)
1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılması ile birlikte Cumhuriyetin ilanına giden yolda önemli bir adım atılmıştır.

Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
3 Mart 1924 tarihinde halifelik kaldırılmıştır.

Hukuk Alanında İnkılap Hareketleri

isviçre’den Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu’nun alınması,
italya’dan Ceza Kanunu’nun alınması,
Almanya’dan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun alınması,
icra ve iflas Kanunu’nun büyük bir kısmının 1932’de İsviçre’den alınması şeklinde sıralayabiliriz (EROGlU, 1982).

Tevhidi Tedrisat Kanunu
(Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi Kanunu 3 Mart 1924)
3 Mart 1924’re Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkarılarak eğilimdeki karmaşaya son verilmiştir.

Harf inkılabı (Yeni Türk Harflerinin Kabulü, l Kasım 1928)
1 Kasım 1928’de Arap harfleri yerine Latin esasına dayanan harfler kabul edilmiş olup Türk dilinin özelliklerini belirten işaretlere de yer vererek Türk harfleri adı ‘ile 1353 Sayılı Kanunla yeni harfler uygulama alanına konmuştur.

Tarih ve Dil Alanındaki Gelişmeler

1931 yılında “Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti” kuruldu. Bu cemiyetin en önemli vazifesi bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi: “Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur.

Güzel Sanatlarda Gelişme
Atatürk millet hayatında sanatın yerini ve değerini şu sözlerle ifade etmiştir:
“Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz… Bir millet sanata ehemmiyet vermedikçe büyük bir felakete mahkumdur.”

Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması
30 Kasım 1925 tarihli bir kanunla tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ve bir takım unvanların kullanılmasının yasaklanması sağlanmıştır.

Kıyafette Değişiklik (25 Kasım 1925)

Atatürk, 24 Ağustos 1925’te Kastamonu ve inebolu seyahatleri sırasında şapka inkılâbının ilk parolasını başında taşıdığı “panama şapka” ile halka göstermiştir.

25 Kasım 1925 tarihli Şapka Kanunu

25 Kasım 1925 yılında şapka kanunu çıkartılmıştır.

Soyadı Kanununun Kabulü (21 Haziran 1934)

21 Haziran 1934’te çıkarılan Soyadı Konunu ile her Türk’ün öz adından başka soyadı da taşıması zorunlu kılındı.

Takvimde Değişiklik (26 Aralık 1925)

Hicrî ve Rumî takvim kaldırılarak 26 Aralık 1925’te Miladî takvimin kullanılması ve alaturka saat yerine de milletlerarası saat usulüne geçilmesi kabul edilmiştir.

Türk Kadın Haklarındaki Gelişmeler

Atatürk devrim hareketlerinin en önemlisi de kadın hakları konusundaki gelişmelerin sağlanmasıdır. Kadın haklarını sadece tek kadınla evlenme ve miras eşitliği olarak ele almamak, bu devrimin esprisini anlamak gerekmektedir.

Ekonomi Alanındaki Atılımlar
izmir iktisat Kongresi
1923 yılında İzmir’de toplanan İzmir iktisat Kongresi, ekonominin devlet hayatındaki önemini belirterek milli egemenliğin ekonomik egemenlikle pekiştirilmesi zorunluluğunu ortaya koymuştur.

DIŞ Siyaset

“Yurttu sulh, cihanda sulh” ilkesi prensip edilmiştir.
Atatürk’ün Çağdaşlaşma Yolunda Yapmış Olduğu Çalışmalar yazısına ait etiketler :


Yorum Yaz!Uyarı
Lütfen kuralları okumadan yorum yapmayınız.. uyarı

Lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurarak yorum gönderin...

Bu etiketleri kullanabilirsiniz:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>