Anasayfa » İslamiyet

Sıkıntılı Anımızda Okunacak Dualar Nelerdir?

11 Ağustos 2011
reklamlar

Sıkıntılı Anımızda Okunacak Dualar Nelerdir? Sıkıntılı olduğumuz zamanlar da rahatlamak ve ferahlamak için nasıl dualar etmeliyiz? Neler söylemeliyiz? İşte o konularla ilgili genel bilgiler yer alıyor..

Duâ ilâç gibidir. Allahü teâlâ dilerse te’sir eder Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
(Duâ mü’minin silâhıdır, dinin de direğidir) [İbni Ebiddünya]
(Duâ belâyı önler) [Ebuşşeyh]
(Allahü teâlayı unutarak, gafletle edilen duâ kabûl olmaz) [Tirmizî]
(Allahü teâlâ, kendisinden istemeyene, duâ etmeyene gazab eder) [İ Mâce]
(Dert belâ gelince, Yûnus peygamberin duâsını okuyun! Allahü teâlâ, o belâdan kurtarır Duâ şudur: “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, innî küntü minez-zâlimin”) [Hâkim]
(Sabah-akşam İhlâs ve Muavvizeteyni [iki kuleûzüyü] üçer defa oku! Bunlar, bütün belâları, âfetleri, sıkıntıları ve istemediğin şeyleri giderir) [Tirmizî]
(Sabah-akşam, 3 kere “Bismillahillezî lâ yedurru me’asmihî şey’ün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemî’ül’alîm” okuyana bir şey zarar veremez) [İ Mâce]
(Allahü teâlâ, hergün sabah-akşam yedi kerre, “Hasbiyallahü lâ ilâhe illâhü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” diyenin dünya ve âhıret işlerine kâfidir) (Beyhekî)
Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azîm okumak, sinir hastalığına ve bütün hastalıklara iyi gelir Peygamber efendimiz, sıkıntıyı gidermek için, (Lâ ilâhe illallâhül’azîm-ül-halîm lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Arş-il’azîm lâ ilâhe illallâhü Rabbüs, semâvâti ve Rabbül-Erdı Rabbül Arşil-kerîm) okurdu (Müslim)
Lâ havle söylemek
İmâm-ı Rabbânî hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün beş yüz kerre “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” okurdu Okumaya başlarken ve okuduktan sonra yüzer kerre “Salevât” getirirdi.(T Mazherî)
Korkulu yerlerde ve düşman karşısında ve emîn ve rahat olmak için Li îlâfi’yi okumalıdır Tecrübe edilmiştir Hergün ve her gece hiç olmazsa, onbirer defâ okumalıdır Hadîs-i şerîfte, (Bir yere gelen kimse, Eûzü bikelimâtillâhi-ttâmmâti min şerri mâ haleka okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbir şey zarar veremez) buyuruldu. (Müslim)
Bir dileği olan, yatarken abdest almalı Temiz bir yere oturup, 3 salevât okumalı Sonra Besmele ile 10 Fâtiha ve sonra 11 İhlâs okumalı Sonra 3 salevât okumalı Sonra sağ yanı üzere, yüzü kıbleye karşı ve sağ elini, sağ yanağının altına koyup yatmalıdır niyyet ettiği şeyin nasıl olacağını bi-iznillah rü’yâda görür. (Fetâvâ-i kâri-ül-hidâye)
Dileklere kavuşmak için, iki rek’at namaz kılıp, sevâbını silsile-i âliyye denilen âlimlerin rûhuna hediye etmeli, bunların hürmeti için diyerek duâ etmelidir Meselâ, “Yâ Rabbî, filân yere sağ-sâlim gidip gelmek nasîb eyle, filân sıkıntıdan beni kurtar” gibi duâ ettikten sonra, “Bu duâmı silsile-i âliyye büyükleri hürmetine kabûl eyle” demelidir. (Mekâtîb-i şerîfe)
Fâtiha, Âyet-el kürsî ve Dört kul, yâni Kulyâ, Kulhüvallahü, Felâk ve Nâs yedişer kerre okunur, Allahü teâlâya sığınılırsa, âfetlerden, belâlardan hastalıklardan korunmuş olur..
Sıkıntılı Anımızda Okunacak Dualar Nelerdir? yazısına ait etiketler :


Yorum Yaz!Uyarı
Lütfen kuralları okumadan yorum yapmayınız.. uyarı

Lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurarak yorum gönderin...

Bu etiketleri kullanabilirsiniz:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>